கணணியை பாதுகாக்க சில வழிகள்

531850_439114392822474_1579557461_nUpdates செய்தல்: கணினியில் பதியப்பெற்ற ஒப்பறேற்றிங் சிஸ்ரத்திற்கான Updates அவ்வப்போது உட்புகுத்துங்கள். அல்லது கணினியே அவற்றை தானாகப் பெற்று அவ்வப்போது உட்புகுத்த கணினியை Schedule செய்யுங்கள். அவை கணினிக்கு பாதுகாப்பையும், பல மேலதிக வசதிகளையும் ஏற்படுத்தக் கூடியனவாக இருக்கும். Continue reading கணணியை பாதுகாக்க சில வழிகள்

GLOBAL NATIONS MEDIA NETWORK

%d bloggers like this: