சாத்திய யன்னல்கள்

14725556_10154313763437550_4588300825694444641_nஆயிரம் அபூர்வ ஆடைகள் துறந்து
அழுக்காடை
வெங்காய வாடையுடனவள்
வாவென்று கூடவழைக்காமல்
உள் செல்வாள்

என்னுள்ளம் வெளிச்செல்ல
ஏதொவொன்று உட்செல்லும்.

இல்லையென்பதவளுக்கு
இனிக்கும் வார்த்தை….

இதுவரை காலமும் நான்

அவளுக்காயென அணுத்துணிக்கை கூட அசைக்கவில்லையென்பதவள்
அறுதியான வாதம்.

ஆதரவோடவள்
தலைகோத விளைந்தால்
தொட்டாற்சுருங்கியென
தூங்குவதாயொரு பாவனை.

நடுஇரவின் போர்வைகளில்
வாய்வு மிகுந்தென் நெஞ்செல்லாம்
எரிகையில்
தள்ளிப்படுப்பாள்
தன்னுறக்கம் கெடுமென்று…

நிலாக்கால் முன்னிரவில்
அவள் தோள் சேர்ந்து
கவிசொல்லத்துடிக்குமென்
மனசு புரியாமல்
அடித்துச்சாத்துவாள் எல்லா
யன்னல்களையும்.

அதிசயமாயவள் முகம்
கொஞ்சம் ஒளிவிடும் கணங்களில்
வாழ்தலையும் காதலையும் பற்றி
வசனங்கள் கோர்ப்பேன்.

அடிமனசில் மண்டியிருக்கும்
அழுக்கை
கொட்டாவியோடு
விட்டவள் அயர்வாள்
என் ஆவி சோர…

By – Shameela Yoosuf Ali

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.